S E N A N G L I N K

Terms of Services (ToS) SenangLink

Terms of Services (ToS)

Dikemaskini pada: 25/09/2021

Dengan mendaftar akaun SenangLink (seperti yang ditentukan dalam Bagian 1) atau dengan menggunakan apa-apa perhidmatan Servis SenangLink (seperti yang ditentukan di bawah), Anda setuju untuk terikat dengan terma dan syarat seperti berikut ("Terma Perhidmatan").

Seperti yang digunakan dalam Terma Perhidmatan ini, "kita", "kami" dan "SenangLink" bermaksud Pihak yang dilantik secara sah oleh SenangLink (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 4 di bawah).

Perkhidmatan yang ditawarkan oleh SenangLink berdasarkan Terma Perkhidmatan merangkumi pelbagai produk dan perkhidmatan untuk membantu anda menjual barang dan perkhidmatan kepada pembeli, sama ada dalam talian (“Perkhidmatan Dalam Talian”) dengan membolehkan anda mencipta dan membina kedai dalam talian anda sendiri, (“Servis POS”), atau kedua-duanya. Segala perkhidmatan yang ditawarkan oleh SenangLink disebut dalam Terma Perhidmatan ini sebagai "Perhidmatan". Sebarang ciri atau alat baru yang ditambah ke Perkhidmatan dari semasa ke semasa akan tertakluk kepada Terma Perkhidmatan. Anda boleh menyemak Terma Perkhidmatan versi terkini pada bila-bila masa di https://www.SenangLink/legal/terma. SenangLink berhak untuk mengemas kini dan mengubah Terma Perkhidmatan dengan menghantar kemas kini dan perubahan ke laman web SenangLink. Anda disarankan untuk memeriksa Terma Perkhidmatan dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang kemas kini atau perubahan yang mungkin berkaitan dengan anda. Jika anda tidak menerima pindaan tersebut, anda mesti berhenti menggunakan Perkhidmatan yang disediakan.

Anda mesti membaca, menyetujui dan menerima semua syarat dan terma yang terkandung atau disebutkan secara jelas dalam Terma Perkhidmatan ini, termasuk Dasar Perniagaan & Penggunaan oleh SenangLink ("DPP") dan Dasar Privasi, dan, jika disahkan, Terma Perkhidmatan Tambahan seperti yang tertakluk di dalam Akta Perlindungan Data peribadi 2010 ("Syarat PDPA") yang dikeluarkan oleh Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia (JPDP) dan Adendum Pemprosesan Data SenangLink ("APD") sebelum anda dibolehkan untuk mendaftar Akaun SenangLink atau menggunakan mana-mana Perkhidmatan SenangLink. Selain itu, jika anda menawarkan barang atau perkhidmatan yang berkaitan dengan COVID-19, anda mesti membaca, mengakui dan bersetuju dengan Peraturan Penglibatan untuk Penjualan Produk Berkaitan COVID-19 yang terkandung di dalamperuntukkan Peraturan Perlindungan Pengguna (Urus Niaga Perdagangan Elektronik) 2012.

Jika anda ingin mengetahui maklumat lanjut tentang peruntukkan Peraturan Perlindungan Pengguna (Urus Niaga Perdagangan Elektronik) 2012 sebagaimana yang telah diterangkan di atas boleh menghubungi pihak-pihak berikut :-

 1. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)
  1-800-886-800
  kpdnhep.gov.my
 2. Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional (NCCC)
  03-78769000
  email: [email protected]
 3. Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA)
  +60 3-7875 6370
  www.fomca.org.my

Ringkasan penggunaan bahasa harian disediakan untuk kemudahan dan kefahaman pengguna sahaja dan disediakan dialam format tebal atau “bold” di dalam setiap perenggan, tetapi ringkasan ini tidak mengikat secara sah. Baca Terma Perkhidmatan, termasuk dokumen yang disebut dalam Terma Perkhidmatan ini, untuk gambaran lengkap mengenai keperluan undang-undang anda. Dengan menggunakan SenangLink atau sebarang perkhidmatan SenangLink, anda bersetuju dengan syarat ini. Pastikan senantiasa memeriksa semula kemas kini.

Syarat Akaun

Anda bertanggungjawab untuk "Akaun" anda dan "Bahan" yang anda muat naik ke Perhidmatan SenangLink. Ingat bahawa jika anda melanggar syarat ini, kami mungkin membatalkan perkhidmatan anda. Sekiranya kami perlu menghubungi anda, kami akan menghantar e-mel kepada anda.
 1. Untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan, anda harus mendaftar ke akau SenangLink ("Akaun") dengan memberikan nama penuh seperti yang tertera di dalam Kad Pengenalan, alamat terkini, nombor telefon, alamat e-mel yang sah, dan maklumat lain yang diperlukan. SenangLink boleh menolak permohonan anda untuk mecipta Akaun, atau membatalkan Akaun yang ada, dengan alasan apa pun, mengikut budi bicara kami.
 2. Anda mengesahkan bahawa anda menerima sebarang Perkhidmatan yang disediakan oleh SenangLink bagi tujuan menjalankan aktiviti-aktivi perniagaan dan bukan untuk tujuan peribadi, rumah tangga atau keluarga.
 3. Anda mengakui bahawa SenangLink akan menggunakan alamat e-mel yang anda berikan semasa membuka Akaun atau yang dikemas kini oleh anda dari semasa ke semasa sebagai kaedah utama untuk berkomunikasi dengan anda. Anda mesti memantau alamat e-mel Akaun utama yang anda berikan kepada SenangLink dan alamat e-mel Akaun utama anda mestilah dalam keadaan aktif dan boleh menghantar dan menerima mesej. Komunikasi e-mel anda dengan SenangLink hanya dapat disahkan jika ia berasal dari alamat e-mel Akaun utama anda.
 4. Anda bertanggungjawab menjaga keselamatan kata laluan anda. SenangLink tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan dari kegagalan anda menjaga keselamatan Akaun dan kata laluan anda.
 5. Anda mengakui bahawa anda bertanggungjawab untuk membuat dan mengendalikan Kedai SenangLink anda.
 6. SenangLink bukanlah pasar digital / marketplace. Sebarang kontrak penjualan melalui Kedai SenangLink anda adalah langsung antara anda dan pembeli.
 7. Anda bertanggungjawab untuk semua aktiviti dan kandungan seperti foto, gambar, video, grafik, kandungan bertulis, fail audio, kod, maklumat, atau data yang dimuat naik, dikumpulkan, dihasilkan, disimpan, dipaparkan, diedarkan, dihantar atau dipamerkan pada atau berkaitan dengan Akaun anda ("Bahan").
 8. Pelanggaran mana-mana syarat yang dinyatakan di dalam Terma Perkhidmatan, termasuk DPP, seperti yang ditentukan berdasarkan budi bicara SenangLink sepenuhnya boleh mengakibatkan penghentian Perkhidmatan anda dengan serta merta.

Pengaktifan Akaun

 1. Pemilik Kedai
  1. Tertakluk pada bahagian 2.1 (2), orang yang mendaftar ke SenangLink dengan membuka Akaun akan menjadi pihak yang berkontrak ("Pemilik Kedai") untuk tujuan Terma Perkhidmatan kami dan akan menjadi orang yang diberi hak untuk menggunakan apa-apa yang bersesuaian dan berkaitan dengan Akaun yang mungkin kami berikan kepada Pengurus Akaun berkaitan dengan Perkhidmatan. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa nama Pemilik Kedai (termasuk nama sah syarikat yang memiliki Kedai, jika berkenaan) dapat dilihat dengan jelas di laman web Kedai.
  2. Sekiranya anda mendaftar untuk Perkhidmatan bagi pihak majikan anda, majikan anda adalah Pengurus Akaun. Sekiranya anda mendaftar untuk Perkhidmatan atas nama majikan anda, anda mesti menggunakan alamat e-mel yang dikeluarkan oleh majikan anda dan anda menyatakan dan menjamin bahawa anda mempunyai kuasa untuk mengikat majikan anda dengan Terma Perkhidmatan kami.
  3. Kedai SenangLink anda hanya boleh dikaitkan dengan satu Pemilik Kedai. Pemilik Kedai mungkin mempunyai banyak Kedai SenangLink. "Kedai" bermaksud kedai dalam talian atau lokasi runcit fizikal yang berkaitan dengan Akaun.
 2. Akaun Kakitangan
  1. Berdasarkan pakej langganan SenangLink, anda boleh membuat satu atau lebih akaun kakitangan ("Akaun Staf") yang membolehkan orang lain mengakses Akaun. Dengan Akaun Staf, Pemilik Kedai dapat menetapkan kebenaran dan membiarkan orang lain bekerja di Akaun mereka sambil menentukan tahap akses oleh Akaun Staf ke maklumat perniagaan tertentu (contohnya, anda boleh menghadkan akses Akaun Staf ke maklumat penjualan di halaman Laporan atau mencegah Akaun Kakitangan daripada menukar tetapan kedai umum).
  2. Pemilik Kedai bertanggungjawab atas tindakan, kecuaian dan kegagalan yang timbul dari penggunaan Akaun Kakitangan dalam pelaksanaan berkewajiban di bawah Terma Perkhidmatan.
  3. Pemilik Kedai dan pengguna di bawah Akaun Staf masing-masing disebut sebagai "Pengguna SenangLink".
 3. PayPal Express Checkout dan Akaun Pembayaran ToyyibPay
  1. Setelah anda mendaftar ke Platform SenangLink, anda harus membuat akaun PayPal Express Checkout bagi pihak anda, menggunakan alamat e-mel anda. Anda mengakui bahawa PayPal Express Checkout dan / atau Toyyibpay akan menjadi gerbang pembayaran mudah alih anda dan bahawa adalah tanggungjawab anda sendiri sebagai Pemilik Kedai untuk mengaktifkan dan menyelenggara akaun ini.
  2. Sekiranya anda tidak mahu menggunakan gerbang pembayaran ini, adalah tanggungjawab anda untuk menyahaktifkannya. Untuk menghindari keraguan, PayPal Express Checkout adalah Perhidmatan Pihak Ketiga, sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 17 dari Syarat Perhidmatan ini.
 4. Nama Domain
  1. Bagi pengguna SenangLink Pro, setelah membeli nama domain melalui mana-mana penyedia Perhidmatan Domain, di mana selagi domain anda aktif, Akaun SenangLink anda juga akan tetap aktif. Anda mengakui bahawa adalah tanggungjawab anda sendiri menguruskan, memperbaharui dan menamatkan perhidmatan domain anda.

  Syarat Am

  Anda mesti membaca, menyetujui dan menerima semua terma dan syarat yang terkandung dalam Syarat Perkhidmatan ini, termasuk DPP, Dasar Privasi, sebelum anda menjadi Pengguna SenangLink. Selain itu, anda mengakui dan bersetuju dengan Peraturan Penglibatan untuk Penjualan Produk Berkaitan COVID-19 jika anda menjual produk tersebut.

  Sokongan teknikal berkaitan dengan Perkhidmatan hanya diberikan kepada Pengguna SenangLink yang sah sahaja.

  Syarat dan Terma Perkhidmatan akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia yang telah termaktub di dalamnya, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip konflik undang-undang. Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak untuk Penjualan Barangan Antarabangsa tidak akan terpakai pada Syarat Perkhidmatan ini dan dengan ini dikecualikan dengan jelas.

  Anda mengakui dan bersetuju bahawa SenangLink dapat meminda Syarat-syarat Perkhidmatan ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan Syarat-Syarat Perkhidmatan yang diubah dan dinyatakan semula di laman web SenangLink, tersedia di https://www.SenangLink.com/legal/terma dan pindaan tersebut pada Terma-terma Perkhidmatan berkuatkuasa pada tarikh pengeposan. Anda terus menggunakan Perkhidmatan setelah Terma-terma Perkhidmatan yang diubah diposkan ke laman web SenangLink dianggap sebagai persetujuan dan penerimaan Terma-terma Perkhidmatan yang telah diubah. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan perubahan pada Terma Perkhidmatan, anda diminta untuk tidak meneruskan Perkhidmatan.

  Anda tidak boleh menggunakan Platform SenangLink untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak sah atau juga, dalam penggunaan Platfrom, Anda melanggar undang-undang di bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terbatas pada undang-undang hak cipta), undang-undang yang berlaku untuk anda dalam bidang kuasa pelanggan anda, atau undang-undang negara Malaysia. Anda akan mematuhi semua undang-undang, peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam penggunaan Platfrom dan pelaksanaan kewajiban Anda berdasarkan Terma Perkhidmatan.

  Anda bersetuju untuk tidak mengulangcipta, menggandakan, menyalin, memasarkan, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses ke Perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis oleh SenangLink.

  Anda tidak boleh membeli atau memiliki kata carian atau kata kunci berbayar per klik (pay per click keywords ) seperti Google Ads dan lain-lain, atau nama domain yang menggunakan tanda dagangan SenangLink dan / atau variasi ejaan termasuk variasi yang diubah ejaannya.

  Pertanyaan mengenai Terma Perkhidmatan harus dihantar kepada Sokongan SenangLink.

  Anda memahami bahawa Bahan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), mungkin dipindahkan tanpa disulitkan (unencrypted) dan melibatkan (a) penghantaran data melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal berkaitan hubungan rangkaian atau peranti. Maklumat kad kredit selalu disulitkan (encrypted) semasa pemindahan melalui rangkaian.

  Perkhidmatan SenangLink membolehkan anda menghantar komunikasi tertentu kepada pelanggan anda melalui pesanan khidmat pesanan ringkas (SMS / Whatsapp) (misalnya, mengirim pemberitahuan pengesahan pesanan melalui SMS / Whatsapp)) ("Perkhidmatan SMS / Whatsapp) "). Anda hanya akan menggunakan Perkhidmatan SMS sesuai dengan Syarat Perkhidmatan ini, Kebijakan Penggunaan yang Dapat Diterima oleh Pihak Ketiga penyedia Perhidmatan, dan undang-undang bidang kuasa dari mana anda mengirim mesej, dan di mana mesej anda diterima.

  Anda mengakui dan bersetuju bahawa penggunaan Platform SenangLink oleh anda, termasuk maklumat yang dihantar ke atau disimpan oleh SenangLink, diatur oleh dasar privasinya di https://www.SenangLink.my/legal/privasi

  Terma Perkhidmatan mungkin tersedia dalam bahasa selain Bahasa Malaysia. Sejauh mana percanggahan antara Terma Perkhidmatan Bahasa Melaysia dan Terma Perkhidmatan yang tersedia di dalam bahasa lain, Terma Perkhidmatan versi Bahasa Malaysia terkini di https://www.SenangLink.my/legal/terma akan diutamakan. Segala pertikaian yang timbul dari Terma Perkhidmatan ini akan diselesaikan dalam bahasa Malaysia kecuali ditentukan sebaliknya oleh SenangLink(bertindak mengikut budi bicara mutlaknya) atau sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang yang berlaku.

  Semua syarat dan ketentuan dalam Terma Perkhidmatan akan mengikat dan berlaku untuk kepentingan pihak-pihak dalam Syarat-syarat dan Terma Perkhidmatan dan kepada waris, pengganti, orang yang diizinkan dan wakil sah mereka masing-masing. SenangLink dibenarkan untuk menetapkan Terma Perkhidmatan ini tanpa pemberitahuan kepada anda atau persetujuan daripada anda. Anda tidak berhak untuk menetapkan atau memindahkan Terma Perkhidmatan, atau hak atau kewajiban anda di bawah ini, kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari SenangLink terlebih dahulu, untuk diberikan atau ditahan menurut budi bicara SenangLink.

  Sekiranya ada peruntukan, atau bahagian peruntukan, dalam Terma Perkhidmatan ini, atas sebab apa pun, dianggap tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apa pun, maka ketidaksahan, ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi peruntukan yang lain (termasuk bahagian peruntukan yang tidak dipengaruhi) dari Terma Perkhidmatan, dan Terma Perkhidmatan akan ditafsirkan sebagai tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan, atau bahagian dari peruntukan itu, tidak pernah terkandung dalam Terma Perkhidmatan.

  Seksyen 1, 3 (2) - (5), 4, 6-8, 14-15, 17 (8) - (10), 19, 21 dan 22 akan berlaku setelah penamatan atau tamatnya Terma Perkhidmatan ini.

  Pihak yang memegang kontrak tidak boleh ditarik balik dan akan tunduk tanpa syarat pada bidang kuasa eksklusif pengadilan di Perlembagaan Negara Malaysia sehubungan dengan perselisihan atau tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan Terma Perkhidmatan. Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak untuk Penjualan Barangan Antarabangsa tidak akan terpakai pada Syarat Perkhidmatan ini dan dengan ini dikecualikan dengan jelas.

  "Pemegang Kontrak SenangLink" bermaksud syarikat yang memiliki Platform SenangLink iaitu ARMIEA GROUP SDN. BHD., sebuah syarikat swasta yang diperbadankan di Malaysia dengan nombor pendaftaran 1373353-A, dengan pejabat berdaftarnya terletak di S-19-07 Wisma YNH, Kiara, 163, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur dan laman webnya ada di https://www.armiena.com

  Anda tidak boleh menarik balik dan akan bersetuju tanpa syarat untuk tunduk kepada bidang kuasa mahkamah Malaysia, yang mempunyai bidang kuasa untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang mungkin timbul dari atau berkaitan dengan kesahan, kesan, penafsiran atau prestasi Terma Perkhidmatan ini dan anda juga tidak akan menarik balik tanpa syarat sebarang bantahan terhadap tuntutan bahawa tindakan atau proses apa pun yang telah dibawa oleh SenangLink dalam bidang kuasa lain. Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak untuk Penjualan Barangan Antarabangsa tidak akan terpakai pada Syarat Perkhidmatan ini dan dengan ini dikecualikan dengan jelas.

  Kami berhak untuk mengubah atau menghentikan Perkhidmatan dengan alasan apa pun, tanpa pemberitahuan pada bila-bila masa. Tidak semua Perkhidmatan dan ciri tersedia di setiap bidang kuasa dan kami tidak berkewajiban untuk menyediakan Perkhidmatan atau ciri apa pun di bidang kuasa mana pun.

  Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja dengan alasan apa pun pada bila-bila masa.

  Kami mungkin, tetapi tidak berkewajiban untuk, menghapus Bahan dan menangguhkan atau menghentikan Akaun berdasarkan budi bicara kami sendiri bahawa barang atau perkhidmatan yang ditawarkan melalui Kedai, atau Bahan yang dimuat atau diposkan ke Kedai, melanggar Dasar Perniagaan & Penggunaan (“ DPP ”) atau TermaPerkhidmatan ini. Penyalahgunaan lisan atau bertulis dalam bentuk apa pun (termasuk ancaman penyalahgunaan atau pembalasan) mana-mana pelanggan SenangLink, pekerja, anggota, atau pegawai SenangLink akan mengakibatkan penamatan Akaun serta-merta.

  SenangLink tidak membuat pra-tapisan Bahan dan menurut budi bicara kami, kami berhak untuk menolak atau membuang Bahan dari Perkhidmatan, termasuk Kedai anda.

  Kami berhak memberikan perkhidmatan kami kepada pesaing anda dan tidak menjanjikan eksklusif dalam segmen pasaran tertentu. Anda mengakui dan menyetujui bahawa pekerja dan kontraktor SenangLink juga mungkin pelanggan / penjual SenangLink dan bahawa mereka mungkin bersaing dengan anda, walaupun mereka mungkin tidak menggunakan Maklumat Rahsia anda (seperti yang ditentukan dalam Bahagian 6) untuk melakukannya. Sekiranya terjadi perselisihan mengenai pemilikan Akaun, kami berhak untuk meminta dokumentasi untuk menentukan atau mengesahkan pemilikan Akaun. Dokumentasi mungkin merangkumi, tetapi tidak terbatas pada, salinan lesen perniagaan anda yang diimbas, ID foto yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia, empat digit terakhir kad kredit yang tertera, status anda sebagai pekerja sesebuah syarikat, dll.

  SenangLink mempunyai hak untuk menentukan, menurut pertimbangan kami, pemilikan Akaun yang sah dan memindahkan Akaun kepada Pemilik Kedai yang sah. Sekiranya kami tidak dapat menentukan Pemilik Kedai yang sah, tanpa menjejaskan hak mana-mana pihak, SenangLink berhak untuk menyahaktifkan Akaun sehingga penyelesaian telah ditentukan antara pihak yang bersengketa.

  Kerahsiaan

  “Maklumat Rahsia” merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, setiap dan semua maklumat yang berkaitan dengan SenangLink dan tidak diketahui secara umum, termasuk maklumat perniagaan, proses dan formula teknikal, perisian, senarai pelanggan, senarai calon pelanggan, nama, alamat dan maklumat lain mengenai pelanggan dan calon pelanggan, reka bentuk produk, penjualan, kos (termasuk kos pemprosesan yang relevan), senarai harga, dan maklumat kewangan lain yang tidak diterbitkan, rancangan perniagaan dan data pemasaran, dan maklumat sulit dan hak milik lain, sama ada ditandai atau tidak sebagai sulit atau hak milik. Maklumat Rahsia SenangLink merangkumi semua maklumat yang anda terima berkaitan dengan kami, atau dengan Perkhidmatan, yang tidak diketahui oleh masyarakat umum termasuk maklumat yang berkaitan dengan program dan amalan keselamatan kami.

  Semua pihak bersetuju untuk menggunakan Maklumat Rahsia pihak yang berkaitan sepenuhnya yang diperlukan untuk melaksanakan tuntutan undang-undang di bawah Terma Perkhidmatan ini dan sesuai dengan tuntutan yang lain termasuk tuntutan yang dinyatakan di dalam Bahagian ini. Semua pihak bersetuju bahawa mereka akan mengambil semua langkah yang wajar, sekurang-kurangnya setara dengan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi maklumat hak miliknya sendiri, untuk mengelakkan penduaan, pendedahan atau penggunaan Maklumat Rahsia tersebut, selain (i) oleh atau kepada pekerja, ejen dan subkontraktornya yang mempunyai akses kepada Maklumat Rahsia untuk melaksanakan tuntutan pihak penuntut, yang masing-masing akan memperlakukan Maklumat Rahsia seperti yang diperuntukkan di sini, dan yang masing-masing dikenakan tuntutan kerahsiaan kepada pihak penuntut yang paling wajar seperti yang terkandung di dalam keyataan ini; atau (ii) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang, peraturan, atau perintah mana-mana pengadilan yang memiliki bidang kuasa yang tepat atas pihak-pihak dan perkara pokok yang terkandung dalam Terma Perhidmatan ini, dengan syarat bahwa, jika diizinkan secara hukum, pihak yang menerima harus memberikan segera kepada pihak yang mengungkapkannya notis bertulis dan menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk memastikan bahawa pendedahan tersebut diberikan perlakuan sulit. Maklumat Sulit tidak termasuk maklumat yang dapat dibuktikan oleh pihak penerima: (A) sudah berada di domain awam, atau sudah diketahui oleh atau dimiliki oleh pihak penerima, pada saat pendedahan maklumat tersebut; (B) dikembangkan secara bebas oleh pihak penerima tanpa menggunakan atau merujuk kepada Maklumat Rahsia pihak lain, dan tanpa melanggar ketentuan dalam Terma Perkhidmatan ini; atau (C) setelah itu diperoleh dengan tepat oleh pihak penerima dari sumber selain pihak yang mengungkapkan tanpa melanggar peruntukan Terma Perkhidmatan ini.

  Had Liabiliti

  Kami tidak bertanggungjawab sekiranya anda melanggar undang-undang, melanggar perjanjian ini atau melanggar hak pihak ketiga, terutamanya jika anda disaman.

  Perkhidmatan adalah "seperti yang dinyatakan" jika terdapat sebarang ralat atau gangguan, kami tidak memberikan sebarang jaminan dan tanggungjawab kami terhad.

  Anda secara jelas memahami dan bersetuju bahawa, perkara yang dibenarkan oleh undang-undang yang termaktub, SenangLink tidak akan bertanggungjawab atas kerosakan sama ada secara langsung mahupun tidak langsung, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kerugian, kecurian data atau kerugian lain-lain yang disebabkan oleh penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan.

  Seperti yang dinyatakan di dalam undang-undang yang termaktub, SenangLink atau pembekal kami tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan keuntungan atau kerosakan khas, sampingan atau akibat yang timbul dari atau berkaitan dengan laman web kami, Perkhidmatan kami atau Terma Perkhidmatan ini (termasuk isu yang timbul termasuk di atas kecuaian). Anda bersetuju untuk mengganti rugi dan tidak melibatkan (mengikut kesesuaian) anak syarikat, sekutu, rakan kongsi SenangLink, pegawai, pengarah, ejen, pekerja, dan pembekal dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk bayaran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul dari pelanggaran anda terhadap Terma Perkhidmatan ini atau dokumen yang disertakan dengan rujukan (termasuk DPP), atau pelanggaran undang-undang atau hak pihak ketiga oleh anda.

  Penggunaan Perkhidmatan oleh anda adalah di atas risiko anda sendiri. Perkhidmatan ini disediakan berdasarkan "apa adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa jaminan atau syarat, tersurat, tersirat atau berkanun.

  SenangLink tidak menjamin bahawa Perkhidmatan tidak terganggu, tepat pada masanya, selamat, atau bebas dari kesilapan.

  SenangLink tidak menjamin bahawa hasil yang mungkin diperoleh dari penggunaan Perkhidmatan akan tepat atau boleh dipercayai.

  SenangLink tidak bertanggung jawab atas sebarang kewajiban atau liabiliti cukai anda yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan SenangLink.

  SenangLink tidak menjamin bahawa kualiti produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh anda melalui Perkhidmatan akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa sebarang kesalahan dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.

  Pengecualian, Pengasingan, dan Perjanjian Lengkap

  Sekiranya SenangLink memilih untuk tidak menguatkuasakan Terma dan Syarat Perhidmatan ini pada bila-bila masa, ia tidak bermaksud pihak SenangLink akan kehilangan hak-hak kami. Terma Perkhidmatan ini merupakan perjanjian yang dikenakan ke atas anda. Ini bermaksud bahawa jika ada perjanjian sebelumnya antara anda dan SenangLink secara sahnya akan terbatal jikatidak ada pencanggahan dengan Terma Perhidmatan ini.

  Kegagalan SenangLink untuk melaksanakan atau menguatkuasakan hak atau ketentuan Terma Perkhidmatan tidak akan menjadi pengabaian hak atau peruntukan tersebut. Sekiranya ada ketentuan dari Terma Perkhidmatan, termasuk semua terma dan syarat dan dokumen lain yang disatukannya dengan rujukan, dipegang oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang bertentangan dengan undang-undang, peruntukan tersebut harus diubah dan ditafsirkan sehingga dapat mencapai tujuan yang terbaik peruntukan asal seluas-luasnya dibenarkan oleh undang-undang, dan baki ketentuan Terma Perkhidmatan akan tetap berkuatkuasa dan berkuat kuasa sepenuhnya.

  Terma Perkhidmatan, termasuk dokumen yang disatukannya sebagai rujukan, merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan SenangLink dan mengatur penggunaan Perkhidmatan dan Akaun anda oleh anda, menggantikan sebarang perjanjian sebelumnya antara anda dan SenangLink (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, apa-apa sebelumnya versi Terma Perkhidmatan).

  Harta Intelek dan Kandungan Pelanggan

  Kami tidak menuntut hak harta intelek atas Bahan yang anda berikan kepada Perkhidmatan SenangLink. Semua Bahan yang anda muat naik ke Kedai SenangLink anda tetap akan menjadi milik anda. Anda boleh membuang Kedai SenangLink anda pada bila-bila masa sahaja dengan cara menghapus Akaun anda.

  Dengan memuat naik Bahan, anda bersetuju: (a) untuk membenarkan pengguna internet lain melihat Bahan yang anda hantar secara terbuka ke Kedai anda; (b) untuk membenarkan SenangLink menyimpan, dan dalam hal Bahan yang anda hantar secara terbuka, mempamerkan dan menggunakan Bahan anda; dan (c) bahawa SenangLink dapat, pada bila-bila masa sahaja, meninjau dan menghapus semua Bahan yang diserahkan ke Perkhidmatannya, walaupun SenangLink tidak berkewajiban untuk melakukannya.

  Anda mempunyai hak atas semua Bahan yang anda muat naik ke Kedai; namun, dengan menjadikan Kedai anda umum, anda telah bersetuju untuk membenarkan orang lain melihat Bahan yang anda pamerkan secara terbuka ke Kedai anda dan akan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan.

  SenangLink mempunyai hak dan lesen bukan eksklusif untuk menggunakan nama, tanda dagang, tanda perkhidmatan dan logo yang berkaitan dengan Kedai anda untuk mempromosikan Perkhidmatan.

  Tema Kedai

  Anda boleh menentukan penampilan Kedai SenangLink anda dengan templat reka bentuk yang disediakan oleh SenangLink ("a Theme"). SenangLink tidak memberi jaminan bahawa Tema tertentu akan tetap tersedia untuk kegunaan anda

  Anda boleh mengubah Tema agar sesuai dengan Kedai anda. SenangLink boleh menambah atau mengubah footer dalam Tema yang merujuk kepada SenangLink mengikut budi bicaranya. SenangLink dapat mengubah Tema di mana ia mengandungi ( mengikut budi bicara kami sendiri) elemen yang melanggar SenangLink DPP atau Terma Perhidmatan lain. SenangLink boleh mengubah Tema untuk mencerminkan perubahan teknikal dan kemas kini seperti yang diperlukan.

  Hak harta intelek Tema tetap menjadi hak milik pereka. Sekiranya anda melanggar hak yang diberikan oleh pembelian atau penggunaan Tema, pereka boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap anda, dan, tanpa menjejaskan hak atau penyelesaian kami yang lain, SenangLink dapat mengambil tindakan seperti mengubahsuai Kedai anda atau menutup Kedai anda. Sokongan teknikal untuk Tema adalah tanggungjawab pereka, dan Tajaar tidak bertanggung jawab untuk memberikan sokongan tersebut. SenangLink mungkin dapat membantu anda menghubungi pereka.

  Adalah menjadi tanggungjawab pengguna, dan bukan SenangLink, bagi memastikan bahawa pemasangan tema baru tidak merosakkan tema semasa atau yang sudah ada, atau UI, pengguna.

  Pembatalan dan Penamatan

  Anda boleh membatalkan Akaun SenangLink anda pada bila-bila masa dengan menghubungi Sokongan SenangLink dan kemudian mengikuti arahan khusus yang diberikan kepada anda dalam maklumbalas SenangLink.

  Setelah penamatan Perkhidmatan oleh mana-mana pihak atas sebarang sebab:

  SenangLink akan berhenti memberikan anda Perkhidmatan dan anda tidak lagi dapat mengakses Akaun anda;

  melainkan jika dinyatakan sebaliknya dalam Terma Perkhidmatan, anda tidak berhak mendapat pengembalian apa-apa Bayaran, pro rata atau sebaliknya;

  sebarang baki tertunggak yang harus dibayar kepada SenangLinkuntuk penggunaan Perkhidmatan oleh anda sehingga tarikh kuat kuasa penamatan perlu dibayar sepenuhnya; dan

  laman web Kedai anda akan dinyahaktifkan.

  Sekiranya anda membeli nama domain melalui pihak ketiga, setelah pembatalan domain anda tidak dapat mengakses Kedai anda. Selepas penamatan, menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk menangani semua perkara yang berkaitan dengan domain anda dengan penyedia domain.

  Sekiranya pada tarikh penamatan Perkhidmatan, terdapat sebarang Bayaran tertunggak yang perlu dibayar oleh anda, anda akan menerima satu invois terakhir melalui e-mel. Setelah invois tersebut dibayar penuh, anda tidak akan dikenakan bayaran lagi.

  Kami berhak untuk mengubah atau menghentikan Perkhidmatan SenangLink, Terma Perkhidmatan dan / atau Akaun anda dengan alasan apa pun, tanpa pemberitahuan pada bila-bila masa (kecuali jika diperlukan oleh undang-undang yang berlaku). Penamatan Terma Perkhidmatan tanpa menjejaskan hak atau kewajiban yang timbul sebelum tarikh penamatan.

  Penipuan: Tanpa mengehadkan jalan penyelesaian yang lain, SenangLink boleh menggantung atau menghentikan Akaun anda jika kami mengesyaki bahawa anda (dengan sabitan, penyelesaian, siasatan insurans atau escrow, atau sebaliknya) telah melakukan aktiviti penipuan berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan.

  Pengubahsuaian pada Perkhidmatan dan Harga

  Harga untuk menggunakan Perkhidmatan boleh berubah setelah diberitahu 30 hari dari SenangLink. Pemberitahuan tersebut boleh diberikan pada bila-bila masa dengan menghantar perubahan ke Laman sesawang SenangLink (SenangLink.my) atau menu pentadbiran Kedai SenangLink anda melalui pengumuman rasmi dari pihak SenangLink.

  SenangLink berhak pada bila-bila masa, dan dari semasa ke semasa, untuk mengubah atau menghentikan, Perkhidmatan (atau sebahagian daripadanya) dengan atau tanpa pemberitahuan (kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang yang termaktub).

  SenangLink tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau penghentian Perkhidmatan.

  Perkhidmatan Pihak Ketiga, Pakar, dan Konsultansi

  SenangLink mungkin dari semasa ke semasa mengesyorkan, memberi anda akses, atau mengaktifkan perisian, aplikasi ("Aplikasi") pihak ketiga, produk, perkhidmatan atau pautan laman web (secara kolektif, "Perkhidmatan Pihak Ketiga") untuk pertimbangan atau penggunaan anda. Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut hanya tersedia sebagai kemudahan, pembelian, akses atau penggunaan Perkhidmatan Pihak Ketiga anda adalah hanya antara anda dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang berkenaan ("Penyedia Pihak Ketiga"). Sebagai tambahan kepada Syarat Perkhidmatan ini, anda juga setuju untuk terikat dengan syarat tambahan khusus yang dinyatakan oleh Penyedia Pihak Ketiga.

  Sebarang penggunaan oleh Anda bagi Perkhidmatan Pihak Ketiga yang ditawarkan melalui Perkhidmatan, Pakar , Konsultansi sepenuhnya atas risiko dan budi bicara anda sendiri, dan adalah tanggungjawab anda untuk membaca terma dan syarat, dasar privasi yang ditetapkan oleh Pihak Ketiga. Dalam situasi tertentu, SenangLink mungkin menerima bahagian hasil dari Penyedia Pihak Ketiga yang disyorkan oleh SenangLink kepada anda.

  Kami tidak memberikan jaminan atau membuat kenyataan kepada anda berkenaan Perkhidmatan Pihak Ketiga. Anda mengakui bahawa SenangLink tidak mempunyai kawalan ke atas Perkhidmatan Pihak Ketiga dan tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau orang lain untuk Perkhidmatan Pihak Ketiga tersebut. Ketersediaan Perkhidmatan Pihak Ketiga di laman web SenangLink, atau penggabungan atau pengaktifan Perkhidmatan Pihak Ketiga dengan SenangLink tidak menunjukkan sokongan, kebenaran, penajaan, atau gabungan dengan Perhidmatan SenangLink . SenangLink tidak menjamin ketersediaan Perkhidmatan Pihak Ketiga dan anda mengakui bahawa SenangLink boleh menamatkan akses ke Perkhidmatan Pihak Ketiga pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa pemberitahuan kepada anda. SenangLink tidak bertanggungjawab kepada sesiapa pun atas penghentian atau penangguhan akses, atau nyahaktif Perkhidmatan Pihak Ketiga. SenangLink mengesyorkan agar anda mendapatkan nasihat pakar sebelum menggunakan atau bergantung pada Perkhidmatan Pihak Ketiga, untuk memastikan mereka dapat memenuhi keperluan anda.

  Sekiranya anda memasang atau mengaktifkan Perkhidmatan Pihak Ketiga untuk digunakan bersama Perkhidmatan SenangLink, anda memberi kami kebenaran untuk membenarkan Penyedia Pihak Ketiga yang berkenaan mengakses data dan Bahan lain anda dan mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk integrasi Perkhidmatan Pihak Ketiga dengan Perkhidmatan SenangLink, dan sebarang pertukaran data atau Bahan lain atau interaksi lain antara anda dan Penyedia Pihak Ketiga adalah semata-mata antara anda dan Penyedia Pihak Ketiga tersebut. SenangLink tidak bertanggung jawab atas pendedahan, pengubahsuaian atau penghapusan data anda atau Bahan lain, atau untuk kerugian atau kerosakan yang berlaku yang mungkin anda hadapi, sebagai akibat dari akses oleh Perkhidmatan Pihak Ketiga atau Penyedia Pihak Ketiga ke data atau Bahan anda.

  Anda mengakui dan bersetuju bahawa: (i) dengan mengemukakan permintaan bantuan atau maklumat lain melalui Sistem Sokongan SenangLink, anda bersetuju untuk dihubungi oleh satu atau lebih Pegawai Khidmat Pelanggan. kami di alamat e-mel berdaftar Pemilik Stor (atau alamat e-mel lain yang disediakan oleh anda) serta alamat e-mel pengguna yang berkenaan; dan (ii) SenangLink akan menerima semua komunikasi e-mel dalam e-mel balasan (masing-masing "Balas") yang secara langsung atau tidak langsung antara anda dan Pegawai Khidmat Pelanggan. Anda seterusnya bersetuju bahawa SenangLink dapat berkongsi maklumat peribadi anda dan maklumat latar belakang yang anda kirimkan melalui komunikasi dengan Pegawai Khidmat Pelanggan. Pegawai Khidmat Pelanggan kami mungkin memerlukan akses ke halaman pentadbir tertentu di Kedai SenangLink anda

  Dengan jelas dinyatakan bahawa hubungan antara anda dan Penyedia Pihak Ketiga adalah antara anda dan Penyedia Pihak Ketiga tersebut, dan SenangLink tidak berkewajiban untuk campur tangan dalam setiap perselisihan yang timbul antara anda dan Penyedia Pihak Ketiga.

  Dalam keadaan apa pun SenangLink tidak bertanggung jawab atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, insiden atau lain-lain, yang disebabkan oleh mana-mana Perkhidmatan Pihak Ketiga atau hubungan kontrak anda dengan Penyedia Pihak Ketiga, termasuk jururunding mana pun. Batasan ini akan berlaku walaupun SenangLink telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Batasan di atas akan berlaku sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang telah termaktub.

  Anda bersetuju untuk mengganti rugi dan menuntut SenangLink dan anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, pekerja, dan pembekal dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk bayaran peguam, yang timbul daripada penggunaan anda Perkhidmatan Pihak Ketiga atau hubungan anda dengan Pembekal Pihak Ketiga.

  Perkhidmatan Beta

  Dari semasa ke semasa, SenangLink berhak, menurut budi bicara mutlaknya, mengundang Anda untuk menggunakan, secara percubaan, pra-pelancaran atau ciri beta yang sedang dalam pembangunan dan belum tersedia untuk semua pemilik perniagaan ("Perkhidmatan Beta"). Perkhidmatan Beta mungkin dikenakan syarat dan ketentuan tambahan, yang akan diberikan oleh SenangLink kepada anda sebelum penggunaan Perkhidmatan Beta oleh anda. Perkhidmatan Beta tersebut dan semua perbualan serta bahan yang berkaitan dengannya akan dianggap sebagai Maklumat Rahsia SenangLink dan tertakluk kepada ketentuan kerahsiaan dalam Terma & Syarat Perhidmatan ini. Tanpa mengehadkan perkara-perkara di atas, anda bersetuju bahawa anda tidak akan membuat kenyataan umum atau mendedahkan penyertaan anda dalam Perkhidmatan Beta tanpa kebenaran bertulis dari SenangLink terlebih dahulu. SenangLink tidak membuat pernyataan atau jaminan bahawa Perkhidmatan Beta akan berfungsi. SenangLink boleh menghentikan Perkhidmatan Beta pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya. SenangLink tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang timbul yang berkaitan dengan Perkhidmatan Beta. Perkhidmatan Beta mungkin tidak berfungsi dengan cara yang sama seperti versi akhir. SenangLink boleh mengubah atau tidak melepaskan versi akhir atau komersial dari Perkhidmatan Beta mengikut budi bicara kami.

  Polisi Privasi

  Notis Privasi Data Peribadi

  Pelanggan-pelanggan dan tetamu-tetamu yang dihormati,

  Notis privasi untuk data peribadi ini (“Notis Privasi Data Peribadi”) diberikan kepada semua pelanggan dan tetamu SenangLink dan Armiena Group Sdn. Bhd. (“SenangLink”, "Armiena" “kita” dan “kami”) yang dihormati, selaras dengan obligasi statutori di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”).

  Sepanjang masa urusan anda dengan kami, kami akan mengumpul dan memproses data peribadi anda untuk tujuan berkomunikasi dengan anda, memberi produk dan/atau perkhidmatan kepada anda, memberi maklum balas terhadap pertanyaan atau aduan anda, memberi anda maklumat terkini mengenai produk, perkhidmatan dan/atau promosi yang ditawarkan oleh Rural Capital Berhad dan pihak ketiga yang terpilih, serta tujuan-tujuan lain yang kami perlukan untuk mengendalikan dan mengekalkan perniagaan kami sepertimana yang tertera di Polisi Privasi Data Peribadi kami (secara kolektifnya dirujuk sebagai “Tujuan-Tujuan”).

  Data peribadi yang kami kumpulkan dan diproses mungkin termasuk data peribadi yang sensitif termasuk maklumat mengenai kesihatan atau keadaan fizikal atau mental subjek data, kepercayaan agama atau kepercayaan lain yang serupa, atau data peribadi lain yang sensitif seperti yang ditetapkan oleh undang-undang dari masa ke semasa.

  Kami tidak akan mendedahkan sebarang data peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran anda kecuali kepada unit-unit dibawah pengurusan dan kawan Rural Capital Berhad., pemegang-pemegang saham dan syarikat berkaitan dan bersekutu kami, vendor, pembekal, rakan usaha sama/perniagaan, serta ejen dan/atau pembekal perkhidmatan dilantik oleh kami, sama ada di dalam atau di luar Malaysia, jikalau perlu, yang memberi produk dan/atau perkhidmatan berkaitan dengan perniagaan kami, mana-mana pihak yang berjanji untuk menyimpan data peribadi anda secara sulit, kepada mana-mana pihak sepertimana yang tertera di dalam Polisi Privasi Data Peribadi kami, atau sekiranya diperlukan di bawah undang-undang. Dalam hal ini, sila ambil perhatian bahawa kami mungkin akan memindahkan data peribadi anda keluar daripada Malaysia ke pelayan penyimpanan dan pemprosesan data pelanggan pusat kami yang berada di luar negara dan berkongsi data peribadi anda dengan syarikat-syarikat berkaitan kami untuk Tujuan-Tujuan tersebut. Sesalinan Polisi Privasi Data Peribadi kami boleh didapati di sini.

  Kami perlu mengumpul dan menyimpan data peribadi anda. Sekiranya anda tidak memberikan data peribadi anda kepada kami, atau tidak bersetuju dengan Notis Privasi Data Peribadi dan Polisi Privasi Data Peribadi kami, kami mungkin tidak dapat memberikan produk dan/atau perkhidmatan secara efektif kepada anda.

  Kami akan memastikan data peribadi anda disimpan dengan selamat. Anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada, mendapat salinan, mengemaskini atau memperbetulkan data peribadi anda yang disimpan oleh kami. Anda mempunyai hak untuk meminta kami menghadkan pemprosesan dan penggunaan data peribadi anda pada bila-bila masa (contohnya, meminta kami berhentikan penghantaran iklan atau promosi kepada anda untuk tujuan pemasaran).

  Setiap permintaan bertulis atau perhubungan mengenai data anda perlu disampaikan ke alamat di bawah:

  Pegawai Perlindungan Data Peribadi
  Alamat: S-19-07 Wisma YNH, Kiara, 163, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 W.P. Kuala Lumpur, Malaysia.
  No.Telefon: (+6) 03 - 2770 2575
  Alamat E-mel: [email protected]

  Dengan memberikan data peribadi anda kepada kami, anda bersetuju untuk kami memproses data peribadi anda sepertimana yang tertera di Notis Privasi Data Peribadi ini, dan anda mengesahkan bahawa semua data peribadi yang diberikan oleh anda adalah betul dan lengkap, dan tiada data peribadi yang mengelirukan atau yang belum dikemaskinikan setakat tarikh notis ini. Anda mesti, dengan segera, mengemaskini data anda sekiranya terdapat apa-apa perubahan kepada data peribadi yang anda beri kepada kami.

  Dalam keadaan tertentu, anda mungkin telah memberi data peribadi berkaitan individu lain (seperti ahli keluarga anda atau pihak ketiga yang lain termasuk individu yang di bawah umur 18 tahun). Anda mewakili dan menjamin bahawa anda diberi kuasa untuk memberi data peribadi mereka kepada kami dan anda telah memperoleh persetujuan mereka untuk pemprosesan (termasuk pendedahan dan pemindahan) data peribadi mereka sepertimana tertera di Notis Privasi Data Peribadi ini.

  Kami berhak untuk mengemaskini dan meminda Notis Privasi Data Peribadi ini dan Polisi Privasi Data Peribadi kami dari semasa ke semasa. Sebarang perubahan atau pemindahan kepada Notis Privasi Data Peribadi ini atau Polisi Privasi Data Peribadi kami akan dimaklumkan di laman web kami atau melalui cara lain yang bersesuaian. Jika kita meminda Notis Privasi Data Peribadi ini atau Polisi Privasi Data Peribadi kami, pindaan itu hanya akan berkuat-kuasa untuk data peribadi yang dikumpul selepas kami memaparkan Notis Privasi Data Peribadi atau Polisi Privasi Data Peribadi yang terpinda.

  Mengikut Seksyen 7(3) PDPA, Notis Privasi Data Peribadi ini diterbitkan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang ketidakseragaman atau percanggahan di antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan digunapakai.

  Borang Permintaan Data Peribadi

  Borang Permintaan Data Peribadi Armiena Group Sdn. Bhd. bertujuan untuk mematuhi keperluan Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 2010. Kami akan menjawab seperti dalam garis panduan yang ditentukan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 setelah permintaan anda diterima. Terima kasih atas pemahaman anda.

  Borang permintaan akses data

  Bagi mengemukakan permintaan untuk mengakses data peribadi anda, sila muat turun dan lengkapkan borang permintaan ini dan e-mel kepada [email protected]. Muat turun borang permintaan (PDF)

  Jika anda memohon akses untuk orang lain, sila muat turun dan lengkapkan borang permintaan ini dan emel kepada (emel). Muat turun borang permintaan (PDF) Borang permintaan pembetulan data Untuk mengemukakan permintaan untuk pembetulan data peribadi anda, sila muat turun dan lengkapkan borang permintaan ini dan e-mel kepada (emel). Jika anda meminta akses untuk orang lain, sila muat turun dan lengkapkan borang permintaan ini dan e-mel kepada (emel). Borang izin am penarikan balik Untuk menarik balik izin terhadap pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda, sila muat turun dan lengkapkan borang permintaan ini untuk mengemaskini izin anda untuk menerima pemasaran langsung dan promosi. Borang aduan Untuk mengemukakan aduan atau ketidak puasan hati mengenai bagaimana kami menangani data peribadi anda atau mengenai bagaimana kami boleh mematuhi PDPA, sila muat turun dan lengkapkan borang aduan ini dan e-mel kepada (emel). Muat turun borang permintaan (PDF)

  Notis Akta Perlindungan Data Peribadi

  Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi (‘Akta’) yang telah berkuatkuasa pada 15 November 2013 untuk mengawal pemprosesan data peribadi bagi transaksi-transaksi komersil, Rural Capital Berhad, termasuk anak-anak Syarikat yang wujud sekarang dan/atau pada masa hadapan (selepas ini dirujuk sebagai ‘Syarikat’) adalah komited untuk memastikan pematuhan Akta berkenaan dengan sepenuhnya.

  Notis ini menjelaskan bagaimana kami mengendalikan data peribadi pekerja atau bakal pekerja yang dikumpulkan, diproses dan disimpan oleh Syarikat dan/atau anak-anak syarikat/syarikat-syarikat bersekutu/syarikat-syarikat berkaitan/entiti-entiti, yang wujud sekarang dan/atau pada masa hadapan. Dokumen ini juga bertujuan untuk memberikan anda, selaku subjek data, pengetahuan bagaimana anda boleh mengawal pendedahan data peribadi anda oleh Syarikat.

  KAMI MEMPROSES DATA PERIBADI ANDA

  Syarikat perlu mengumpul dan memproses data peribadi anda di mana anda adalah/boleh menjadi satu pihak bagi tujuan seperti berikut:-

  1. Melaksanakan kontrak perkhidmatan; atau
  2. Ditawarkan pekerjaan di Syarikat (jika anda adalah seorang calon yang sedang memohon untuk bekerja dengan kami).

  Secara amnya, data peribadi anda yang dikumpul dan diproses oleh kami, adalah termasuk tetapi tidak terhad kepada:-

  • Nama, nombor kad pengenalan (K/P), nombor KWSP, nombor PERKESO, nombor cukai pendapatan, alamat, nombor telefon, jantina, kerakyatan, keturunan, tarikh lahir, tempat lahir, status perkahwinan, ketinggian, berat, butiran keluarga, pendidikan dan pencapaian akademik, kemahiran komputer, penguasaan bahasa/dialek, e-mel peribadi, gambar, nombor passport, kumpulan darah, data majikan terdahulu, gaji, nombor akaun bank, nama dan alamat bank, perjanjian bon perkhidmatan, nombor lesen memandu, maklumat kenderaan, aktiviti/minat/hobi dan lain-lain.

  DATA PERIBADI SENSITIF

  Beberapa data peribadi yang dikumpul dan diproses oleh Syarikat mungkin merangkumi perkara-perkara yang ditakrifkan sebagai ‘data peribadi sensitif’ di bawah Akta dan ini adalah termasuk, tetapi tidak terhad kepada:-

  1. Bangsa.
  2. Agama.
  3. Kesihatan atau keadaan fizikal/mental.
  4. Pendapat politik.
  5. Rekod-rekod kesalahan jenayah.
  6. Bankrap/Muflis.

  BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN DATA ANDA?

  Secara amnya, Syarikat akan menggunakan data peribadi anda untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai majikan/bakal majikan anda. Secara khususnya, data peribadi anda boleh diguna dan diproses seperti berikut, tetapi tidak terhad kepada:-

  1. Untuk penilaian permohonan kerja anda dengan Syarikat.
  2. Untuk tujuan pentadbiran yang berkaitan dengan pekerjaan.
  3. Untuk tujuan mematuhi undang-undang berkanun dan syarat badan-badan kerajaan dan pihak-pihak lain.
  4. Untuk tujuan tadbir urus korporat.
  5. Untuk peruntukan data peribadi kepada pihak yang dibenarkan yang mungkin dipohon oleh pekerja.
   Untuk segala tujuan lain yang berkaitan dengan atau yang bersampingan dengan kontrak perkhidmatan seperti:-
  1. Penggajian.
  2. Faedah-faedah perubatan.
  3. Perlindungan insurans.
  4. Faedah-faedah perkhidmatan yang berkaitan.
  5. Keperluan latihan dan pembangunan.
  6. Pengurusan prestasi.
  7. Pelaksanaan penstrukturan.
  8. Perkembangan kerjaya dan penempatan dan pengurusan kerja.
  9. Tindakan disiplin.
  10. Tujuan-tujuan lain yang berkaitan dengan pekerjaan.

  BAGAIMANA DATA ANDA DIKUMPULKAN?

  Kesemua atau kebanyakan data peribadi anda adalah diperolehi dari anda, sama ada dari sumber-sumber berikut dan/atau dari maklumat lain yang dibekalkan oleh anda:-

  1. Resume.
  2. Borang permohonan.
  3. Borang butiran peribadi.
  4. Sijil-sijil yang berkaitan.
  1. Dalam keadaan tertentu, data peribadi anda mungkin diperolehi daripada sumber-sumber luaran yang berikut, tetapi tidak terhad kepada:-
  2. Semakan rujukan/semakan latar belakang/sumber penentusahan (persendirian atau swasta).
  3. Penyedia perkhidmatan pihak ketiga dan mana-mana pihak ketiga lain berhubung atau bersampingan dengan yang tersebut di atas.
  4. Harta Syarikat sebagai contoh komputer, telefon bimbit, alat bantuan digital peribadi (PDA), mesin faksimili, mesin fotokopi dan lain-lain.

  HAK ANDA

  Anda boleh memohon akses kepada data peribadi anda dan boleh memohon untuk meminda data peribadi anda. Untuk melaksanakan hak-hak anda, anda dikehendaki mengemukakan Borang Permohonan Untuk Mengakses/Mengemaskini Data Peribadi. Anda boleh mendapatkan borang ini daripada Unit Sumber Manusia, Rural Capital Berhad.

  Butirannya adalah seperti berikut:- Nombor Telefon : 03 – 2770 2575 E-mel : [email protected]

  Setiap permohonan untuk melaksanakan hak-hak anda akan diuruskan berdasarkan Akta. Sila maklum bahawa selaras dengan Akta, permohonan anda boleh ditolak dalam keadaan-keadaan tertentu.

  KEPADA SIAPA KAMI BOLEH MENDEDAHKAN MAKLUMAT ANDA

  Data peribadi anda akan dirahsiakan akan tetapi boleh diberikan atau didedahkan kepada pihak-pihak ketiga bagi tujuan-tujuan seperti yang dinyatakan di atas. Walaupun kami tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada mana-mana pihak ketiga melainkan ianya berada dalam lingkungan pendedahan yang dibenarkan di bawah undang-undang/garis-garis panduan yang sedia ada dan/atau anda telah memberikan persetujuan bagi pendedahan sedemikian, kami boleh mendedahkan maklumat anda kepada pihak-pihak seperti yang disenaraikan di bawah ini, tetapi tidak terhad kepada:-

  Penyedia perkhidmatan pihak ketiga dan/atau mana-mana pihak ketiga yang lain yang mungkin di kontrak oleh Syarikat seperti agensi pelancongan, agensi insurans, agensi pekerjaan, setiausaha syarikat, bank, permohonan kad petrol, juruaudit-juruaudit luaran dan dalaman, pusat latihan, syarikat kajian ganjaran, program pembelian syer pekerja, percukaian, teknologi maklumat sumber manusia dan lain-lain. Penyedia perkhidmatan pihak ketiga bagi tujuan melaksanakan semakan rujukan, semakan latar belakang, carian kebankrapan, rekod-rekod jenayah dan lain-lain. Doktor perubatan yang dilantik oleh Syarikat.

  Badan-badan berkanun seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Pertubuhan Keselamatan Sosial, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Dana Pembangunan Sumber Manusia dan lain-lain. Penasihat-penasihat profesional termasuk peguam-peguam, akauntan-akauntan, juruaudit-juruaudit, penanggung-penanggung insuran dan broker-broker atas dasar perlu tahu bagi tujuan membekalkan perkhidmatan/nasihat mereka kepada Syarikat. Ejen atau kontraktor-kontraktor yang bertindak bagi pihak kami atau dilantik oleh kami bagi tujuan melaksanakan mana-mana kontrak yang berkenaan dengan pekerjaan. Kami akan memastikan agar langkah-langkah munasabah diambil oleh kategori pihak-pihak yang tersebut di atas untuk melindungi dan/atau mengekalkan kerahsiaan maklumat anda yang mungkin kami dedahkan kepada mereka.

  MENGEHADKAN PEMPROSESAN DATA PERIBADI

  Walaupun seperti yang dinyatakan di atas, kami memproses data peribadi anda hanya bagi tujuan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kontrak pekerjaan, jika data peribadi anda diproses bagi apa jua tujuan lain (dengan persetujuan anda), anda berhak untuk meminta kami untuk menghentikan pemprosesan sedemikian. Anda boleh melaksanakan hak ini dengan menghubungi Unit Sumber Manusia Rural Capital Berhad. Hak ini dilanjutkan kepada menghentikan pemprosesan data peribadi anda yang berhubung kait dengan data peribadi individu lain.

  PERUNTUKAN BERHUBUNG MAKLUMAT

  Sebagai seorang pekerja/pemohon pekerjaan, anda berhak untuk memutuskan apakah maklumat yang anda ingin berikan. Walau bagaimanapun, sila maklum bahawa kesemua maklumat yang dipohon oleh kami, seperti yang dinyatakan di atas, adalah maklumat mandatori bagi kami. Sekiranya anda memilih untuk tidak memberikan dan/atau gagal untuk memberikan kepada kami maklumat yang mengandungi data peribadi sedemikian, kami tidak dapat melaksanakan perkara seperti berikut:-

  1. Melaksanakan kontrak perkhidmatan; atau
  2. Menawarkan pekerjaan di Syarikat kami (di mana anda adalah seorang calon yang sedang memohon untuk bekerja dengan Syarikat).

  Begitu juga, jika anda memutuskan untuk tidak memberikan maklumat mandatori kepada kami, ia bermakna kontrak perkhidmatan berkenaan perlu ditamatkan kerana kegagalan mematuhi syarat-syarat yang digariskan dalam kontrak atau tawaran pekerjaan tidak akan dibuat. Syarikat berhak untuk menyemak semula dan/atau meminda Notis ini dari masa ke masa dan akan memaklumkan mengenai perubahan sedemikian bersama dengan polisi yang telah dikemaskini di laman sesawang Syarikat, dan/atau lain-lain bentuk komunikasi yang sewajarnya sebagaimana yang akan ditentukan oleh Syarikat.

  Tiada apa pun dalam Notis ini yang akan mengehadkan hak-hak Syarikat dan pekerja-pekerjanya di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

  Polisi Kuki

  Notis Polisi Kuki

  Kami menggunakan kuki di Platform Servis Perhidmatan bagi meningkatkan perkhidmatan kami untuk anda. Sesetengah kuki yang kami gunakan ialah keperluan untuk kefungsian beberapa perkhidmatan kami, yang lain pula digunakan untuk mengumpul maklumat tentang kegunaan laman web (statistik) supaya kami boleh menghasilkan laman web yang lebih mudah dan berguna untuk kegunaan anda. Sesetengah kuki adalah sementara dan akan hilang apabila anda menutup pelayar anda, yang lain pula adalah tetap dan akan kekal di komputer anda untuk seketika. Kamu juga menggunakan beberapa kuki tempatan lain yang terikat kepada kempen tempatan dan yang akan hilang apabila kempen tersebut berakhir.

  Sesetengah kuki adalah sangat diperlukan untuk kefungsian laman web manakala kuki yang lain digunakan untuk meningkatkan prestasi dan pengalaman pengguna.

  Kuki berfungsi digunakan untuk:

  1. Mengingati butiran log-masuk anda
  2. Memastikan anda selamat semasa log masuk
  3. Memastikan lama web kekal konsisten
  4. Kuki prestasi digunakan untuk Mempertingkatkan prestasi laman web
  5. Mempertingkatkan pengalaman pengguna
  6. Kuki sasaran digunakan untukm embolehkan anda berkongsi dan menghantar maklumat ke laman web lain bagi mengubahsuai kandungan iklannya
  7. Membolehkan kefungsian beberapa perkhidmatan spesifik seperti pembayaran yang tidak akan berfungsi tanpa kuki tersebut Membolehkan khidmat mengenal pasti peranti supaya anda tidak perlu memberikan maklumat yang sama beberapa kali ketika melakukan satu tugas Menilai bilangan pengguna perkhidmatan supaya ia boleh digunakan dengan senang dan memastikan kapasiti secukupnya untuk perkhidmatan yang pantas Menganalisis data untuk membantu kami memahami cara anda menggunakan perkhidmatan dalam talian agar kami boleh menambah baiknya Jika anda memilih untuk tidak menggunakan kuki ketika melayari laman web, sila makluman bahawa beberapa fungsi dan halaman tidak akan berfungsi seperti yang dijangkakan. Sebagai contoh, ciri senarai beli-belah tidak boleh digunakan.

   Jika anda mahu memadam sebarang kuki yang telah ada pada komputer anda, sila rujuk kepada arahan vendor pelayar anda dengan klik ‘Help’ pada menu pelayar anda. Anda juga boleh mengetahui lebih lanjut tentang kuki serta cara memadam dan mengawalnya di www.aboutcookies.org atau klik ‘Help’ pada menu pelayar anda. Setakat mana kuki mengandungi data peribadi anda, kami akan memproses data peribadi ini mengikut syarat syarat Polisi Perlindungan Data Peribadi kami di sini.

   Konflik

   Dalam keadaan berlakunya sebarang konflik antara Polisi Kuki ini dalam Bahasa Inggeris dengan Polisi Kuki ini dalam Bahasa Malaysia yang sepadan dengannya, terma-terma Polisi Kuki dalam Bahasa Inggeris akan mengatasinya.

   •     Quick Start
   • Site Preparation